VÝVOJ DIEŤAŤA

Viete, aké schopnosti a zručnosti by malo mať vaše dieťa v určitom veku? Pozrite sa do tabuľky, kde sú podľa veku uvedené telesné schopnosti, správanie a zručnosti dieťaťa a ako vníma svet svojimi zmyslami. Jedným z dôležitých zmyslov je zrak, o ktorého vývoji si môžete prečítať v článku TU.

Vek TELESNÁ OBRATNOSŤ MANUÁLNA ZRUČNOSŤ ZRAK, SLUCH A REČ SPRÁVANIE A HRY
 1 měsíc Bábätko leží na chrbte s hlavou na stranu. Keď bábätko podržíte v sede, hlavička mu prepadá dopredu. Ruky sú zovreté v päsť, keď ich otvorí a vy mu vsuniete do dlane prst, pevne ho zovrie. Otáča hlavu a oči za svetlem a reaguje na hračku, ktorou mu pohybujete nad hlavou, tiež reaguje na hlasné zvuky. Sleduje tvár matky pri dojčení, prebaľovaní, a keď naňho rozprávate. Prestane plakať, keď ho vezmete do náručia.
 3 měsíce V ľahu na chrbte už mu neprepadá hlava na jednu stranu a dokáže kopať nožičkami. Pri položení na bruško zdvíha hlavu a hrudník.  Pozoruje svoje ruky a už ich neustále nedrží zovreté v päsť, ale samo ich otvára a zatvára. Ak mu do ruky vložíte nejakú hračku, tak ju dokáže chvíľu držať.  Otáča oči a hlavu za zvukom a reaguje napr. úsmevom. Pozoruje ľudskú tvár. Keď približujete hračku k jeho tvári, zbiehajú sa mu oči.  Už v 5–6 týždňoch sa začína usmievať. Dokáže projavovať radosť, keď mu spievate a keď sa s ním hráte.
 6 mesiacov  Začína sa pretáčať z chrbta na brucho, keď je na brušku, tak zdvíha hlavičku a hrudník. Sedí s oporou a v ľahu na chrbte zdvíha hlavičku.  Dokáže uchopiť hračku, väčšinou pri tom používa obe ruky. Všetko si strká do úst. Naťahuje ruky po známom predmete.  Začína používať slabiky „ma“, „ba“, bľaboce si. Keď počuje mamičkin hlas, automaticky za ním otočí hlavu. Dokáže kričať.  Pri hre vydáva zvuky – smeje sa, kričí. Keď pustí hračku, nehľadá ju. Keď nie je mamička na očiach, cíti strach či úzkosť.
 9 mesiacov  Dokáže sa samo posadiť a vydrží sedieť. Pohybuje sa po zemi pretáčaním a pokúša sa liezť po štyroch. V prípade, že sa má čoho chytiť, tak sa dokáže dvihnúť do stoja.  Pri kŕmení berie do ruky lyžičku. Menšie predmety dvíha len jednou rukou a dokáže si hračku predať z jednej ruky do druhej.  Používa viac slabík za sebou. Kričí, keď na seba chce upozorniť. Rozumie slovu „nie“ a „pápá“. Dokáže opakovať niektoré zvuky po dospelých, ako napr. „vrrr“.  Už hľadá hračku, keď mu vypadne z ruky. Drží sa známeho dospelého a schováva sa zaňho pred cudzími ľudmi.
 12 měsíců  Sedí dobre a už rýchlo lezie. Obchádza okolo nábytku a dokáže aj chvíľu samo stáť. Keď ho držíte za ruky, tak chodí.  Ukazuje na veci, ktoré chce. Zvládne s pomocou piť z hrnčeka. Lepšie drží lyžičku a pokúša sa ju správne používať.  Rozoznáva, keď niekto povie jeho meno. Vydáva hlasné, nezrozumiteľné hlasy. Má spojené určité slabiky s gestami, napr. máva pri slove „pápá“.  Začína pomáhať so svojím obliekaním. Tlieska a máva. Dáva hračky do krabice a zase ich vyberá. Hádže rôznymi predmetmi, hlavne hračkami.
 15 měsíců  Ešte chodí s nohami od seba. Dokáže liezť po schodoch. Už sa dokáže zo stoja ohnúť pre hračku.  Z kociek dokáže postaviť komín. Už dokáže jesť lyžičkou. Keď mu podáte hračku, dokáže ju opäť podať späť.  Rozumie už viacerým slovám a dokáže vysloviť až 6 slov. Rozumie a poslúcha určité príkazy, napr. „podaj loptičku“.  Je závislé na mamičke. Je už zručnejšie pri obliekaní a viac pomáha.
 18 mesiacov  Už dobre chodí, beh je ešte nekoordinovaný. Zvládne vyjsť schody, keď sa niekoho drží za ruku. Dolu zo schodov zlieza pospiatky.  Začína dávať prednosť v používaní jednej ruke, tou tiež čmára pastelkami. Dieťa dokáže zdvihnúť drobné predmety pinzetovým úchopom.  Používa 6–20 slov, ale chápe a rozumie omnoho viac slovám. Spieva si a zvláda jednoduché riekanky.  Vie si vyzuť samo boty, ponožky aj čiapku. Vie sa hrať samo.
 24 mesiacov  Už bie behať koordinovane a chodiť pospiatky. Šplhá po nábytku a zlieza z neho. Vie jazdiť na odrážadle. Po schodoch chodí sám s držaním sa zábradlia.  Dokáže nakresliť kruhy a bodky. Poznáva známych ľudí na fotkách.  Používa viac sko 50 slov a tvorí z nich vety z dvoch a viac slov. Pýta sa „čo to je?“.  Chodí za matkou a napodobňuje ju. Ešte sa nedokáže hrať hry s deťmi, ale je rád v ich spoločnosti.
 30 mesiacov  Vie vyliezť na jednoduchú preliezačku. Kope do lopty. Jazdí na trojkolke.  Vie nakresliť vodorovnú čiaru a kruh podľa vzoru. Obratne je lyžičkou aj vidličkou.  Už používa 200 slov, používa otázky „čo?“, „ako?“. Vie niekoľko riekaniek. Pozná samo seba na fotke.  Máva záchvaty zlosti. Nevie sa podeliť o hračky. Rado sa hrá hry „na niečo“.
 36 mesiacov  Po schodoch chodí samo a strieda nohy. Už vie chodiť po špičkách.  Vie si samo natiahnuť nohavice. Vie nakresliť človeka. Používa nožnice.  Vie svoje celé meno aj vek. Pozná 3 farby. Dokáže jednoducho rozprávať o svojich zážitkoch.  Pomáha dospelým s bežnými činnosťami. Hraje sa s inými deťmi. Požičiava hračky iným deťom.