PRACUJEME BEZPEČNE V TEHOTENSTVE

Ak nevykonávate fyzicky náročné alebo veľmi rizikové povolanie, je možné počas tehotenstva ďalej pracovať. Samozrejme musíte prihliadnuť aj k svojmu aktuálnemu zdravotnému stavu.

pracujeme bezpečně - neriskujte

Neriskujte

Jednotlivé povolania sa od seba líšia, rovnako ako tehotenstvo každej ženy, preto je dobré si pohovoriť o možnosti pracovať v tehotenstve so svojím lekárom. Zamyslite sa nad vašimi dennými činnosťami, ktoré by mohli byť nebezpečné ako pre vás, tak pre vaše nenarodené bábätko. Tiež je dôležité, aké vybavenie či prostriedky používate, či tu nie je riziko zranenia. Ak máte „sedavé“ zamestnanie, je dôležité si uvedomiť, či pri sedení máte správne držanie tela, aby nedochádzalo k bolestiam chrbta. Ak vaše povolanie vyžaduje dlhé státie, mali by ste mať častejšie prestávky, aby nedochádzalo k opuchu nôh, prípadne kŕčovým žilám. Nenoste ťažké bremená. Ak pracujete vo vysokých teplotách, nechajte sa preložiť na iné pracovisko.

přizpůsobte své denní zvyklosti

Prispôsobte svoje denné návyky

Po potvrdení tehotenstva si pohovorte so zamestnávateľom o prispôsobení vašej práce. Napríklad prispôsobenie pracovnej doby, keď vás trápia ranné nevoľnosti. Ak je vaša práca fyzicky náročná, alebo pracujete v nevyhovujúcich podmienkach pre tehotné, nechajte si zmeniť pracovnú náplň, prípadne sa preradiť na inú pozíciu. Minimalizujte stres, prácu delegujte alebo prípadne posuňte termín. Robte si častejšie prestávky na pretiahnutie. U nekomplikovaného tehotenstva nie je nutné prácu ukončiť. Občas sa môže tehotenstvo skomplikovať, vtedy je vhodné upraviť pracovnú záťaž.