PRENATÁLNA STAROSTLIVOSŤ

V tehotenstve je dôležitá prenatálna starostlivosť, a preto je nutné chodiť na pravidelné prehliadky, vyšetrenia a testy, ktoré môžu včas odhaliť prípadné zdravotné problémy. Správna prenatálna starostlivosť vedie k zníženiu perinatálnej úmrtnosti a morbidity. U jednej štvrtiny až tretiny tehotných sa vyskytujú rizikové faktory, ktoré môžu ovplyvniť priebeh tehotenstva.

základy dobrej starostlivosti v tehotenstve

Základy dobrej starostlivosti

Po zistení tehotenstva je dôležité objednať sa na prvú prehliadku u svojho gynekológa. Ak nemáte žiadne zdravotné problémy, je pravdepodobnosť 95 %, že porodíte zdravé dieťa.

Prenatálnu starostlivosť vám bude poskytovať váš gynekológ a pôrodnicu navštívite len pri špeciálnych vyšetreniach a potom pred pôrodom. Ak trpíte vážnou chorobou alebo predchádzajúce tehotenstvá boli komplikované, bude vaše tehotenstvo označené ako rizikové. Z dôvodu vážneho ochorenia budete chodiť na prehliadky aj k odborníkovi.

Celková prehliadka – vyšetrenia a krvné testy odhalia prípadné zdravotné problémy. V prípade, že sa nejaký problém vyskytne, budete viac sledovaná pri ďalších prehliadkach, prípadne odborníkmi na daný problém. Časovo sú prehliadky nastavené tak, aby bol monitorovaný vývoj dieťaťa. Lekár vám odporučí vhodné prípravky, keď trpíte bežnými tehotenskými komplikáciami, ako je pálenie záhy alebo hemoroidy.

Cieľom prenatálnej starostlivosti je tiež príprava na pôrod, od lekára či zdravotnej sestry dostanete podrobné informácie o možnostiach pôrodu, výbere porodnice a predpôrodných kurzoch.

první prohlídka

Prvá prehliadka

Pri prvej prehliadke vám budú klásť množstvo otázok týkajúcich sa vášho a partnerovho zdravotného stavu, tiež budú zisťovať rodinnú anamnézu, či netrpíte nejakou chorobou, či užívate nejaké lieky dlhodobo, ak je to opakované tehotenstvo, tak po akej dobe, aké máte povolanie a množstvo ďalších otázok.

Pri prvej prehliadke vám tiež bude odobraná krv a odovzdáte moč. Lekár si počúvne srdce a pľúca a vyšetrí prsia. Na prvej prehliadke sa tiež zvážite, váha bude v priebehu tehotenstva sledovaná. Na každej kontrole vám bude tiež zmeraný krvný tlak, keďže vysoký krvný tlak môže byť veľkou komplikáciou. Vyšetrením moču lekár zistí prípadnú infekciu močových ciest a obličiek, ku ktorej sú tehotné viac náchylné. Moč sa tiež vyšetruje na prítomnosť glukózy, prípadne podstúpite test na tehotenskú cukrovku.

lekar-500x375

Ďalšie prehliadky

Nezaberú už toľko času ako prvá prehliadka. Pravidelné prehliadky sú veľmi dôležité, aby bol sledovaný zdravotný stav vás a vášho dieťaťa. Na prehliadke môžete s lekárom prebrať prípadné zdravotné problémy a budú vám vykonané rôzne vyšetrenia.

Screeningové vyšetrenie – existuje mnoho screeningových vyšetrení ako napr. ultrazvukové vyšetrenie, ultrazvukové prejasnenie šije, amniocentéza, vyšetrenie pupočníkovej krvi atď. Týmito vyšetreniami sa môžu rozoznať ochorenia či nejaký problém.

Krvný tlak a močová bielkovina – pri každej prehliadke vám bude zmeraný krvný tlak a vyšetrená bielkovina v moči. Keď tlak stúpa alebo je test moču pozitívny na prítomnosť bielkoviny, bude nutné ďalšie vyšetrenie, prípadne hospitalizácia v nemocnici.

Rast a poloha plodu – pri každej návšteve lekár prehmatá brucho, prípadne vykoná vyšetrenie ultrazvukom. Po 35. týždni sa bude kontrolovať poloha plodu, či je dieťa v polohe hlavou dolu.

Tehotenstvo za špecifických okolností

Pri chronickom ochorení, ako je diabetes či vysoký krvný tlak, vám budú navrhnuté častejšie prehliadky či sledovanie špecialistom, ktorý zistí, ako vaše ochorenie ovplyvňuje váš zdravotný stav, ale i stav vášho bábätka.

Zistenie viacpočetného tehotenstva môže byť šokujúce. Tehotenské príznaky môžu byť intenzívnejšie. Ak zistíte viacpočetné tehotenstvo skoro, môžete sa s partnerom na to psychicky pripraviť a tiež prakticky, keďže budete potrebovať všetko dvakrát. Nosenie dvojčiat môže byť komplikovanejšie, a preto budete viac sledovaná lekármi. U dvojčiat prebiehajú častejšie ultrazvukové vyšetrenia, aby sa sledoval zdravý rast oboch plodov.

V prípade, že ste pri predchádzajúcom tehotenstve mali nejaké komplikácie, je veľmi pravdepodobné, že tieto komplikácie budete mať aj v následujúcom tehotenstve. Na tieto komplikácie by ste mali upozorniť lekára na prvej tehotenskej prehliadke. Tiež je dôležité sa zmieniť o potratoch, ktorými ste prešla.